Testimonis


La retirada
 
   
 Video
Benet Jasanada
- Retirada i entrada als camps

                      video
Bartolomé Cambredo
- La retirada i els camps
 
Primers dies d'exili

   
 Video
Benita Moreno
- Els primers dies d’exili

  Video 
Benet Jasana
- Els primers dies d’exili
 Video
Vicenç Borrell
- Els primers dies d’exili
   
 
L'exili

   
 Video
Flora Sarri
- Morir a l’exili
  Video 
Josep Rams
- El record de l’exili

 Video
Vicenç Borrell
- Significat de l’exili
  Video 
Vicenç Borrell
- Exiliats durant la
II Guerra mundial
 
Vida quotidiana als camps
   

  Video
Josep Rams
- La gana

 

Video 
Benita Moreno
- La gana

 Video
Benita Moreno
- Retrobar la famĂ­lia
als camps

  Video 
Josep Gras
- Retrobar la famĂ­lia
 
 Video
 Bartolomé Cambredo
 
- La vida als camps
  Video 
Vicenç Borrell
- La vida als camps
 Video
Josep Rams
- El tracte als camps
 
Video 
Vicenç Borrell
- El tracte als camps
 Video
Vicenç Borrel
- Trasllat a d’altres camps
   
 
Exili o retorn?
   

 Video
Flora Sarri
- Retorn forçat i presó

 

Video 
Josep Rams
- Exili o retorn?

 Video
Josep Gras
- Exili o retorn?
  video 
Vicenç Borrell
- Exili o retorn?
 
 Video
Josep Prats
- Exili o retorn?